Són ràpides transformant-se

Implanti la sistemàtica d’innovació. Li permetrà evolucionar constantment

Les pimes exemplars, saben que l’entorn on es desenvolupen és un espai on tant les grans empreses com les petites empreses podrien estar interessades a entrar. I per evitar aquesta amenaça disposen d’una arma: la seva capacitat de transformar-se.

La seva gran defensa, doncs, és moure constantment, no deixant de fer evolucionar els seus productes o serveis. Generant innovacions que les fan aportar més valor als seus clients. Com també la manera de fabricar / elaborar-los, o la manera de distribuir-los, o la manera d’organitzar internament. En definitiva, les pimes exemplars saben que constantment han de fer coses, per petites que siguin, que els diferenciïn dels seus competidors. I que no només han de centrar-se en la innovació de productes, també han d’innovar en els processos (que de facto, empíricament, es comprova que gran part de la innovació de les pimes exemplars està basada en la innovació de processos que enforteixen el seu model de negoci)

I tot això, ho aconsegueixen gràcies a disposar d’un sistema d’innovació que els permet que el temps que va des que s’identifica una oportunitat, una idea, una proposta, fins que aquesta està implementada, sigui el mínim possible.

Aquestes empreses reconeixen que ser el més veloços possible en la transformació d’idees en realitats, és un avantatge competitiu en si mateixa. I aquesta agilitat l’aconsegueixen gràcies a…

Per saber més : Innovacio_constant