Treballen profundament en la cadena de valor

Ofereixi solucions complertes als clients

Si aconseguim centrar-nos en un mercat concret de clients amb una solució específica, i si a més aconseguim fer-ho bé de forma sostinguda, succeirà que amb el temps els nostres clients estiguin disposats a convertir-nos en el seu proveïdor de referència, la qual cosa és molt bona perquè ens ajuda a consolidar-nos com a empresa.

No obstant això, normalment té contrapartides, obliga l’empresa a haver de donar als seus clients una resposta molt més global. Perquè un client per convertir-te en el seu proveïdor de referència, en definitiva, per considerar-te, com un soci, exigirà que se li doni una resposta integral que vagi més enllà del pur producte / servei que estiguem oferint.

Per poder aconseguir això l’empresa haurà de desenvolupar una oferta, no només específica, centrada en un producte-solució concreta, sinó que també hauran de ser profunda, és a dir, que al costat del producte principal s’hauran d’oferir …

Per saber més (veure pdf): Son_profundes