S’adapten innovant

Innovació de model de negoci. Una eina perfecta per a la pime

D’entre tots els factors que impulsen a una pime a ser excel·lent, n’hi ha un que és clau i desencadenador de la resta de fortaleses: la seva capacitat de transformar innovant seu model de negoci de forma continuada.                            

Les pimes exemplars saben que la innovació en model de negoci és una de les eines més potents que disposen per adaptar-se al constant canvi en les necessitats dels clients. I que en particular, gràcies a que les seves estructures són més petites i flexibles, que els canvis en el model de negoci els poden desenvolupar de forma molt més àgil i ràpida que una gran empresa (ja que aquestes últimes disposen d’estructures més difícils de mobilitzar i transformar) .

La innovació en model de negoci és l’eina perfecta perquè una pime consolidi la seva posició en el mercat i aconsegueixi avantatges competitius davant d’altres empreses grans empreses o pimes. La innovació en el model de negoci no pot ser que es realitzi de forma intuïtiva i esporàdica, ha de ser un procés repetible. Per això, l’empresa periòdicament ha de: …

Per saber més, descargar pdf: Pimes_innovadores_sistematiques