Quines són les PIMES exemplars?

En l’imaginari empresarial hi ha una visió generalitzada on les grans empreses són vistes com la clau de tot. Són les que determinen l’èxit dels països, són les generadores de la riquesa i benestar d’una nació, són les empreses on tots hauríem de desitjar treballar, són les empreses que la societat i els governs haurien de promoure.

D’altra banda, hi ha la visió de les PIMES, com a empreses febles, improvisadores, que no utilitzen tècniques de gestió adequades, que no disposen ni de noms ni marques d’èxit, que pateixen per sobreviure i que treballant en elles, un professional, difícilment podrà desenvolupar-se com ho podria fer en una gran empresa.

No obstant això, quan s’estudien les causes per les quals un país d’èxit, té èxit, es comprova que les grans empreses no són suficients per justificar-ho. La realitat és que per poder explicar-ho cal tenir en compte a les pimes, i més concretament, a un conjunt de pimes que són referent per la seves maneres d’organitzar-se, enfocar-se, de servir als seus clients i molt especialment d’innovar. Són les que anomenem PIMES EXEMPLARS - que en el món acadèmic són denominades “Hidden Champions” / “Campiones Ocultes”-

Les PIMES EXEMPLARS són empreses que no tenen res a envejar a les grans empreses. I en major o menor mesura, les trobem en qualsevol país del món. I a tots els països, es comprova que l’estil de direcció, la forma d’oferir els seus productes i serveis, les característiques dels seus treballadors, i en general, els seus valors solen ser sempre els mateixos.

Moltes vegades les Pimes Exemplars no són conscients que ho són. No saben que sense adonar-se han conformat unes maneres que les fan tenir èxit. Prendre consciència d’aquestes característiques, en si mateix, pot ser una manera d’enfortir-se.

Les PIMES EXEMPLARS són empreses que tota societat hauria de valorar, fomentar i ajudar a desplegar (freqüentment institucions i governs no són conscients de l’important pes que tenen en la seva economia). I treballar en una d’elles pot ser una gran oportunitat per desenvolupar-se, tant professional com personalment, ja que acostumen a ser organitzacions quina base són les persones i els seus valors.