Els gerents delegen

Delegui. L’empresa evolucionarà millor y es transformarà més ràpid

Una empresa per poder respondre als reptes que habitualment plantegen els seus clients, a més d’haver d’estar gestionant eficientment el seu dia a dia, també ha de transformar les diferents àrees de l’empresa de forma constant (amb nous productes, amb nous serveis, amb processos de fabricació més eficients, etc.).

I en l’actualitat, tant la gestió del dia a dia, com les transformacions que s’han de dur a terme, s’han de fer a una velocitat cada vegada més alta…

… perquè els clients ja no demanen lots de compra grans, ara volen les coses a última hora i en quantitats petites; o perquè ha arribat un nou competidor amb una oferta similar, a preus més ajustats; o perquè ha sortit una nova tecnologia que posa en dubte la nostra manera tradicional de fabricar, etc.,

i una empresa si vol donar resposta a aquestes demandes al ritme que el mercat i els clients demanen, no pot fer recaure tota aquesta activitat en una única persona. 

Els líders de les pimes exemplars sempre han sabut que ells sols no poden fer evolucionar la seva empresa i que necessiten un equip que els complementi i que els deixi a ells temps per realitzar les tasques que els són pròpies.

El paper del director d’una pime exemplar: … 

Per llegir més (veure pdf): Direccio_degela