Cooperen amb proveïdors tecnològics

Aprofiti les oportunitats tecnològiques. Cooperi amb tecnòlegs

En l’actualitat les noves tecnologies estan evolucionant d’una manera vertiginosa. Cada any sorgeixen nous camps inimaginables fins fa un temps, camps on el potencial de canvi i transformació que provoquen és enorme:

• Sectors econòmics sencers, com ha estat i està sent la tecnologia digital en el món de la música , 
• Canvis en els estils de vida i de comunicació, com està sent la tecnologia mòbil, 
• Creant noves formes de relacionar-nos, com estan provocant les xarxes socials, 
• Curació de malalties, a través dels centenars de científics aplicant els últims avenços, 
• En la creació de nous materials amb propietats sorprenents, com promet, a mig termini, el grafè
• Etc.

… I com estan responent les pimes exemplars al vertiginós sorgiment de noves tecnologies ? Com els afecta ?

La pimes exemplars són empreses que disposen dels seus propis productes (centrats i enfocats) que en molts casos incorporen un alt grau tecnològic, encara que en molts altres, la tecnologia existeix, però no tant.

Sigui molta o poca la tecnologia incorporada en els seus productes, aquesta, en general, és una tecnologia històricament desenvolupada per les pròpies pimes exemplars, en la què no van necessitar la participació d’externs per al seu desenvolupament, bàsicament, tot s’ho feien elles mateixes.

Però en l’actualitat això ja no és tan possible, y les pimes exemplars estan responent de manera que…

Per saber-ne més (veure pdf): Cooperen_centres_tecnologics