S’envolten de persones capaces

Incorpori i retengui el talent. Preocupis del desenvolupament dels treballadors

Els empresaris que lideren les pimes exemplars, són conscients que el seu projecte empresarial no és possible fer-ho de forma individualitzada, saben que per poder aconseguir la seva missió, la seva il·lusió, haurà de conformar un equip de persones capaç i involucrat, els quals es comprometin amb els reptes de l’empresa i, de forma responsable i autosuficient, siguin capaços de materialitzar-los.

És per això, que un dels focus principals on els directors -propietaris centren la seva acció és en la conformació dels seus equips. I concreten aquesta tasca, focalitzant-se en tres fases :

Primer, en la fase de selecció de les persones que hauran de liderar (i treballadors en general) les àrees de gestió i operatives de l’empresa. Dediquen el temps que sigui necessari per identificar la persona més adequada (persones que a més de tenir els coneixements tècnics necessaris i experiència suficient, hauran d’encaixar amb els seus valors i les seves visions de futur)

Segon, fase d’involucració…

Per saber-ne més (veure pdf): Persones_capaces